I L · L U S T R A C I Ó / I L L U S T R A T I O N

             Daniel Uzquiano



Situació insostenible 04







                                                                                                           Nicaragua plora


                                                         Daniel Uzquiano (Tarragona, 1978) és Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona



                                                                                                                                  +  Web de Daniel Uzquiano


                                              ...........................................................................................................................................................................................



               Cristina  Lavilla





Cristina Lavilla (Tarragona, 1990) estudia Belles Arts a Barcelona




.........................................................................................................................................



                        Alba Domingo                                            


                                                            Alba Domingo ha estudiat Il·lustració a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona EADT                                      

                                                                                                                                     +  Alba Domingo Bloc
             
                                        ............................................................................................................................................................................                  
                                              

                                         Paula Bonet
 
         





                                                                                     Paula Bonet (Vila-real, 1980) és llicenciada en Belles Arts per la Universistat
                                                                                     Politècnica de València, completa la seva formació en la NYU de Nova York,
                                                                                     en la UPC de Santiago de Xile i en Dedalo Arte, Itàlia.


                                                                                        +  Web de Paula Bonet

                                                              ............................................................................................................................